کمیسیون عمران

افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی توسط اتوبوس های برقی

حسین مهاجری از افزایش 40 دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرج خبر داد. 🔺️حسین مهاجری رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج گفت: تا دو ماه آینده 20 دستگاه اتوبوس برقی تحویل شهرداری کرج می شود،