بازدید ها

بازدید از روند اجرایی پل B1

🔸️ بازدید از روند اجرایی این پل که به طول ۱۰۵۰ متر است از ۸ دهانه تشکیل شده است که طول بلندترین دهانه ی آن ۱۷۶ متر میباشد و دارای ستونی به ارتفاع ۱۳۶ متر است . این پل تا به امروز جزو پیچیده ترین