اخبار شورا

وعده تبدیل کرج به شهری زیست پذیر و با نشاط به شهروندان

علی قاسم پور اظهار داشت: وجود معابری در شهر که ساماندهی وضعیتِ آسفالت و جدول آنها به مطالبهِ چندین و چند ساله ساکنین تبدیل شده یا سایر مواردی که در طولِ زمان رسیدگی نشده اند، نیازمند توجه بیشتر همکاران محترم در مجموعه شهرداری است و ضرورت

حسین مهاجری عضو شورای شهر کرج، رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج؛ در پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرستان کرج، اسدی عضو شورای شهر کمالشهر و رئیس شورای اسلامی شهرستان کرج، از ریاست شورا استعفا و دکتر حسین مهاجری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر کرج با